БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписа документ за българо-гръцко икономическо партньорство

Днес, 7 март 2003 г., в Българската търговско-промишлена палата заместник-председателят на Палатата Цветан Симеонов и заместник-председателят на търговската палата за малки и средни предприятия в Атина Василиус Лиаметис подписаха работна програма, допълнение към споразумение за икономическо сътрудничество от 1994 година, чиято основна цел е партньорството между двете страни при кандидатстване с проекти по програмата Интеррег 3.

По данни на МИ гръцките инвестиции са насочени предимно в телекомуникациите, хранителната промишленост, търговията, финансите и туризма. Като цяло нарастването на стокообмена между България и Гърция се дължи на традиционно добрите двустранни отношения и доброто познаване на пазарите, на взаимното допълващите се икономики, на малките транспортни разходи. Положителна роля играе и Споразумението за асоцииране на България към ЕС, според условията на което през последните години отпаднаха голяма част от ограниченията при осъществяване на търговска дейност.

7  март 2003 г.

Back   HOME