БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Процедура по провеждане на Националнен форум за развитие на малкия и среден бизнес

Предложения за решение на конкретен проблем на малко или средно предприятие ще се приемат в АМСП до 03.03.2003 г. по пощата или по електронен път на адрес forum@asme.bg или в БТПП tchernev@bcci.bg, след което ще бъдат разпределени от АМСП и представени на работни групи от експерти в съответното министерство, в чийто ресор е повдигнатия проблем. Работните групи ще разгледат в детайли всяко предложение на бизнеса и ще формират становище до 22.03.2003 г.

За по-бърза обработка на постъпилите предложения е желателно те да бъдат съпроводени с резюме на една страница, на която е посочен вносителят, данни за контакт, кратко описание на проблема и кратко описание на предлаганото решение. От втора страница, без ограничение в обема, очакваме подробно описание на предлаганото решение, по което експертите ще формират своето становище- законови основания / или пречки/, конкретен текст на искани промени, разписани изцяло. Ако проблемът е нова материя, неуредена законово до момента - конкретно предложение за ефикасна концепция.

За улеснение на страницата на АМСП www.asme.bg е представен формуляр.

Предложения от страна на бизнеса от всички региони могат да се подават и в Регионалните Бюра на АМСП - Видин, Русе, Варна , Бургас, Пловдив и София. .

Изключително важно е да се представят конкретни, а не глобални проблеми, за да има смисъл и ефективност от провеждането на форума!

Предложения, по които има положително становище на експертно ниво ще бъдат оповестени от съответния министър на форума и ще бъдат заложени за изпълнение в програмата на министерството. Предложения, за които не са намерени решения ще бъдат възложени за повторно разглеждане от работни групи с участието на вносителя им.

Всички становища ще бъдат оповестени чрез страницата на АМСП (www.asme.bg) или БТПП (www.bcci.bg)

След провеждането на Националния форум, АМСП ще следи процеса на изпълнение на взетите решения. Агенцията ще приема предложения от бизнеса и след 03.03.2003 г. Те ще бъдат предоставени на работните групи в министерствата след провеждането на Националния форум, тъй като идеята е той да се превърне в постоянен инструмент за връзка между бизнеса и държавната администрация.

Очакваме вашите предложения и вярваме, че заедно можем повече!

24 февруари 2003 г.

Back    HOME