БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП ще представи изследване на бизнесклимата "Икономически преглед на Европалати 2003"

На 19 февруари 2003 г. (сряда) от 10:30 ч. в залата на III етаж Българската търговско-промишлена палата ще представи резултатите от традиционното изследване на бизнесклимата в Европа наречено "Икономически преглед на Европалати 2003".

Асоциацията на Европейските палати - Брюксел традиционно провежда изследване на бизнесклимата, което се извършва по единна методика. То обхваща данни за резултатите на фирмите в България през 2002 г. спрямо 2001 г. и техните очакванията за състоянието на бизнес средата през тази година.

Проведената за целта анкета за бизнесклимата в Европа обхваща мнението на над 100 000 фирми.

За България изследването се извършва от БТПП, като се проучи мнението на около 600 фирми.

Основният акцент в проучването е насочен към очакванията на фирмите в Европа за 2003г. по отношение на измененията в приходите от продажби, износа, инвестициите и заетостта, както и към очаквания бизнесклимат.

През 2002 година проучването е извършено сред 25 държави - 15 членове на ЕС и 10 страни - бъдещи членове. В изследването се включват 120 европейски региона - 83 от страните -членове на ЕС, и 37 региона от асоциираните страни.

14 февруари 2003 г.

Back   HOME