БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписва споразумение за сътрудничество с ПРОМЕК - Италия

На 11 февруари 2003 г. (вторник) от 13:00 ч. в заседателна зала VI етаж на Българската търговско-промишлена палата ще бъде подписано споразумение за икономическо сътрудничество между председателя на ПРОМЕК - Модена - Италия Алберто Монтовани и председателя на БТПП Божидар Божинов.

ПРОМЕК е специализирано предприятие на Палатата за търговия, индустрия, селско стопанство и заняти в Модена - Италия. От 2 години насам търговската палата създаде свое представителство в България, наречено ПРОМЕК.

Алберто Монтовани е собственик на италианската фирма за недвижими имоти "Мантованибене" ООД, член е на Асоциацията на Италианските търговски палати зад граница, а преди това е бил президент на Асоциацията на индустриалците на Модена и президент на Спестовната каса на Мирандола, Италия. От 1999 г. насам е председател на търговската палат в Модена и на ПРОМЕК.

Целта на това споразумение е да даде възможност за по-широко сътрудничество на предприемачите от Модена с партньори от цялата страна, чрез регионалните структури на Палатата. Основната дейност на предприятието е интернационализиране на дейността на фирмите от региона. Фирмите от Модена проявяват интерес към българския пазар в следните области: машиностроене, производство на калъпи, текстил, биомедицина, софтуер, работа на ишлеме.

До момента БТПП има подписани 6 българо-италиански споразумения, от които 4 са с търговската палата на Модена. В Палатата са регистрирани общо 574 италиански фирми.

Италия е вторият по големина търговски партньор на България от страните от Европейския съюз. Тя е на първо място в българския износ и на второ място във вноса ни. През 2001 г. стокообменът между двете страни достига 1. 461 млрд. щ. д. като се запазва на това традиционно високо ниво и през последните години, дори има лека тенденция на нарастване.

10 февруари 2003 г.

Back   HOME