БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Защитни мерки за българското производство

Световната търговска организация (СТО) започна мониторинг на поетите от България ангажименти за намаляване на тарифните и нетарифните ограничения в международната търговия и в тази връзка на 27 ноември 2002 г. се проведе заседание на съвета БУЛПРО към БТПП.

В заседанието на БУЛПРО взе участие г-н Питър Бенет от "Краун Ейджънс".

В рамките на срещата доц. Димитър Хаджиниколов - преподавател в УНСС, изнесе лекция за СТО и за възможностите за легитимни протекционистични мерки от страна на България: защитни мерки от общ характер, които касаят всички държави и се прилагат от развиващите се страни (т.е. България не може да ги прилага); анти-дъмпингови мерки (широко се прилагат от ЕС, САЩ и други страни, а ЕС годишно въвежда 10 -15 броя антидъмпингови мерки).

В рамките на срещата стана ясно, че засегнатите от вноса български производители трябва да докажат наличието на дъмпинг. В България има съществуващи механизми и законови рамки, но все още няма въведени подобни антисубсидийни мерки ( тенденцията в преговорите в СТО е да се забранят не само експортните субсидии, но въобще субсидирането на производството), защита срещу нелоялна търговска практика ( при доказване че една страна налага ограничения срещу вноса от друга страна, засегнатата страна- износител може да наложи също ограничения за вноса от първата страна като по този начин компенсира своите загуби от намален износ), водене на арбитражни дела в СТО ( необходим е опит и много пари, България не прилага този метод).

За да бъдат успешни мерките по защита на родното производство е необходимо търговската политика да е по-експертна и да се използват достиженията на българската и световната наука, когато става дума за защитни мерки, с цел запазване на здравето и околната среда, стана ясно в края на дискусията.

По време на срещата беше изнесен и доклад от главния секретар на БУЛПРО, който засегна ролята на БУЛПРО в процеса на намаляване на нетарифните ограничения.

Разгледано беше и предложението на Националното сдружение на българските спедитори за намаляването на нетарифните ограничения.

БУЛПРО очаква да получи от браншовите организации конкретна информация за нетарифни ограничения, налагани на български фирми - износителки за съседни страни.

Крайният срок е м.декември 2002 г. Информацията за тези ограничения ще бъде предадена в Министрество на икономиката и на Световната търговска организация.

27 ноември 2002 г.

Back   HOME