БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП подписа три споразумения за икономическо сътрудничество

Българската търговско-промишлена палата подписа търговски споразумения с Института за външна търговия, инвестиции и туризъм /ICEP/, Асоциацията на индустриалците /AIP/ и Асоциацията на предприемачите /AEP/ на Република Португалия, на бизнес-форума, който се проведе по инициатива на Палатата на 26 септември 2002г. в НДК.

Сключените спогодби между партньорските организации, са насочени в помощ на развитието на двустранното сътрудничество България – Португалия.

През последните две години БТПП и ИСЕП поддържат активни връзки.

През 2001 - 2002г. 3 български фирми учавстваха в специализирани панаири в Порту, за обувно производство, текстил/конфекция, както и участието на делегация на БТПП в инвестиционен форум в Лисабон за разширяване на сътрудничеството със страните от Централна и Югоизточна Европа. За реализирането на тези инициативи БТПП получи и финансова подкрепа от ИСЕП.

През 2001 г. БТПП оказа съдействие на ИСЕП във връзка с реализирането на проучване в България, свързано с интереса на португалски фирми към инвестиции.

На база на това проучване беше констатирано, че съществуват възможности за привличане на португалски инвестиции в областта на туризма и хотелиерството,/главно развитие на алтернативни форми на туризъм, допълнителни туристически услуги и съпътствуващите туризма индустрии/, улсуги, строителството и изграждането на инфраструктурни проекти,телекомуникации, селско стопанство/основно лозарство / и др.

В португалската бизнес-делегация, са включени 45 фирми от областите: телекомуникации, енергетика, строителство и инженеринг, текстил и конфекция, обувна промишленост, хранително-вкусово промишленост, финансов сектор.

27 септември 2002 г.

Back   HOME