БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Наръчник за създаване на собствен бизнес, издаден от БТПП, дава практически съвети на предприемачите

28 януари 2002 г.

Back   HOME