БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Сертификатите за произход форма А и тяхното приложение в Русия

Държавният митнически комитет на Руската федерация издаде Разпореждане № 651-р за “ Сертификатите за произход форма А “, с което се уреждат процедурите и изискванията за признаването на тези сертификати от Руската митническа администрация. В приложение към Разпореждането, подробно са изложени изискванията за попълването на сертификатите форма “А”.

Приетата форма “А” е утвърден образец в рамките на Общата система за преференции. Тя трябва да бъде надлежно попълнена и подписана от износителя и издадена от оторизирана организация. БТПП като независима организация и в съответствие с международната търговска практика, издава сертификатите форма “А” съгласно Общата система за преференции ( GSP ) още от самото и създаване.

Тя е единствената неправителствена организация на деловите среди в България, която води Търговски регистър на своите членове и само тя може да установи както статута на фирмата, така и автентичността на подписа на оторизираното да я представлява лице. Митническите власти на Руската федерация могат да изискат последваща проверка на вече издаден сертификат, за което БТПП оказва консултантска помощ при представяне на необходимите доказателства за признаването на сертификата.

Разпореждане № 651-р и неговото приложение (на руски език) са на разположение в Библиотеката на БТПП тел.987 26 31 вътр. 180. БТПП предлага на своите членове и консултации по използуването и попълването на сертификати форма “А” в Бюро Търговски регистър”, тел.987 88 84 и 988 45 05.

28 август 2001

Back   HOME