БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Възможности за инвестиционно сътрудничество с италиански фирми

Българската търговско-промишлена палата, съвместно със свои партньори в Италия, работи по програма за насърчаване на италианските инвестиции в България чрез създаване на “джойнт венчърс”. Предпочитаните отрасли от италианските партньори са: дървообработване и производство на мебели; текстил и шивашка промишленост; кожарска промишленост; хранително-вкусова промишленост.

При избор на партньор от Италия приоритет ще имат производители на същите или сходни продукти, като целта е чрез инвестициите да се окрупни производството, да се повиши качеството и конкурентоспособността на произвежданите стоки.

Българските фирми, които желаят да се включат в програмата за търсене на италиански партньор-инвеститор, трябва да имат годишен оборот не по-малък от 1 млн. DМ (лева).

За целта заинтересованите фирми трябва да попълнят приложения формуляр на английски език и да го изпратят на E-mail адрес: interdpt@bcci.bg.

Всички фирми, регистрирали интерес към намиране на италиански партньор, ще бъдат уведомени за резултатите от оценката на предложенията и подбора на кандидатите най-късно до 3 месеца от деня на изпращане на попълнения формуляр.

29  юни 2001 г.

Back   HOME