БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Чешка бизнес делегация в България
9 - 10 Октомври 2003


  Вносители, партньори за съвместно производство
Организация Адрес Представител Длъжност Тел./Факс/E-mail Профил Контакти с:
1. Confederation of Industry of the CR Mikulandská 7
113 61 Praha 1
Mr. Stanislav Kázecký Президент s.kazecky@zvvz.cz
Mr. Zdeněk Filla Зам.директор външнотърговски отдел (+420) 224 934 088
(+420) 224 934 038
zfilla@spcr.cz
2. Agados, s.r.o. Ul. Karlov 1398
594 19 Velké Meziříčí
Mr. Petr Ostrý Управител (+420) 566 582 861-4
(+420) 566 521 865
ostry@agados.cz
Производител на ремаркета 400-3500кг Доставчици, дистрибутори/агенти
3. Česká exportní banka, a.s. Vodičkova 23/701
111 21 Praha 1
Mr. Jindřich Košťálek Директор отдел (+420) 222 843 264
(+420) 224 237 788
kostalek@ceb.cz
Финансиране на износ от Р Чешка, предоставяне на експортни кредити, гаранции, инвестиции
4. Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14
115 20 Praha 1
Zdeněk Pazderník Експортен мениджър (+420) 224 113 114
(+420) 224 113 367
zpazdernik@csob.cz
akalinova@csob.cz
Банкови услуги - транзакции, банкови гаранции, експортно финансиране и др.
5. ČEZ, a.s. Duhová 2/1444 140
53 Praha 4
Mr. Jaroslav Míl

 

 

Mr. Petr Vobořil

Председател на управителния съвет

 

Управител

(+420) 271 132 201
(+420) 241 485 124
mil@mail.cez.cz

tichaj1.hsp@mail.cez.cz

benešg1.hsp@mail.cez.cz

(+420) 271 132 376
(+420) 271 132 003
voborp1-hop@mail.cez.cz
hormal1.hsp@mailcez.cz

Генеринане, дистрибуция и продажба на електричество от атомни и електрически станциии, осигуряване на съпровождащи услуги; генериране, дистрибуция на отопление, минно дело, телекомуникации, проучвания Партньори с цел сътрудничество при приватизирането на българския енергиен сектор
6. ČKD PRAGOIMEX, a.s. Pod náspem 795/12
190 05 Praha 9
Mr. Karel Hala Председател на борда на директорите (+420) 266 109 725
(+420) 266 312 334
hala@ckdpragoimex.cz
Възстановяване и модернизиране на трамвайни коли; инженеринг на релсови превозни средства; доставка на нови превозни средства за обществен транспорт; производство на електрически ротационни машини за релсови превозни средства; доставка на компоненти и резервни части за тях Потенциални клиенти, купувачи
7. EGAP, a.s. Vodičkova 34/701
110 00 Praha 1
Mr. Stanislav Fritzl Директор на отдел (+420) 222 842 312
(+420) 222 844 130
fritzl@egap.cz
Експортни кредити и рискови застраховки, застраховки с държавна гаранция
8. ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010
142 01 Praha 10
Mr. Ivan Hejtmánek Директор на отдел (+420) 261 341 218
(+420) 261 345 624
hejtmaneki@eltodo.cz
Инсталиране на електрически трансформаторни станции и подстанции HV и EHV, части от електрическо оборудване , дистрибуционни линии за всякакъв волтаж, осветление /пътища, тунели/, пътни знаци, съоръжения за летища Вносители, доставчици, дистрибутори/агенти
9. ENERGO-PRO, a.s. nám. Míru 31
568 02 Svitavy
Mr. Jaromír Tesař Член на борда на директорите (+420) 461 534 860
(+420) 461 533 328
g.vanousova@energo-pro.cz
Производство на електричество
Консултантска дейност в областта на хидро електрическите станции
Партньорство за инвестиции в България
Mr. Jiří Krušina Член на борда на директорите (+420) 461 534 860
(+420) 461 533 328
g.vanousova@energo-pro.cz
10. GiTy, a.s. Mariánské nám. 1 617 00 Brno Mr. Valentin Girstl президент (+420) 545 129 100
(+420) 545 129 200
vgirstl@gity.cz
dfenova@gity.cz
Изграждане на телекомуникационна инфраструктура Вносители, партньори
11. MAVEL, a.s. Jana Nohy 1237 256
01 Benešov
Mr. Maksym G. Pichik Директор продажби (+420) 317 728 483
(+420) 317 718 482
Pichik@mavel.cz
Производство и дистрибуция на хидро турбини Kaplan, Francis, Pelton, Banki и малки агрегати TM от 2 kW до 20 MW, хидравлично оборудване, изграждане на хидроелектрически централи, възстановяване на такива Компании, занимаващи се с проектиране и изграждане на хидроелектрически централи
12. MORAVIA STEEL, a.s. Průmyslová 1000
739 70 Třinec
Mr. Edvard Brzuska Ръководител на отдел (+420) 558 536 055
(+420) 558 535 023
Edvard.Brzuska@Moravia-steel.cz
Vladislava.Tomicova@ moravia-steel.cz
Износ на изделия от стомана Вносители
13. MOSTRO, a.s. Komořanská 1900/63
143 14 Praha 4
Mr. Petr Gregor Председател на управителния съвет (+420) 261 312 201
(+420) 261 312 205
gregor@mostro.cz
Производство на клапи и винтили за електрическата и химическата индустрия Вносители, доставчици, дистрибутори/агенти
14. PP AGENCY, s.r.o. Myslíkova 25
110 00 Praha 1
Mrs. Libuše Teprtová Директор продажби (+420) 221 406 601
(+420) 224 934 236
commerce@ppagency.cz
Медийна агенция за насърчаване на износа Организатори на търговски изложения и панаири
15. Pro Sand Engineering, s.r.o. K Moštěnici 265/8a
750 02 Přerov VI-Újezdec
Mr. Viktor Weis   (+359) 32 672 758
(+359) 32 672 758
viktorweis@seznam.cz
Съоръжения за извличане и обработка на чакъл и пясък – кошов багер, грайферен багер, екскаватор със загребващи челюсти, въжен екскаватор, дехидратори, конвейери; спомагателно оборудване – стоманени конструкции и контейнери, резервни части
Консултантски услуги
Вносители
16. RETIA, a.s. Pražská 341
530 02 Pardubice
Mr. Martin Rubík Член на борда на директорите (+420) 466 852 500
(+420) 466 852 533
mrubik@retia.cz,
pstefanca@retia.cz
Проектиране и производство на специализирана електроника: радари, въздушни отбранителни системи, IFF, C4I2 системи, мултиканални дигитални гласови записващи системи
17. RIETER CZ, a.s. Československé armády 1181
562 15 Ústí nad Orlicí
Mr.Václav Klička Член на борда на директорите 465 523 040
465 525 128
vaclav.klicka@rieter.com
Производство на предачни машини, машинни части, компоненти, термо и акустична изолация за транспортни средства, инструменти за монтиране на пластмасова и алуминиева автомобилна изолация Доставчици, партньори за съвместно производство, и др.
18. SIMEX, s.r.o. Bezová 1658
147 00 Praha 4
Mr. Todor Kraevski Директор (+420) 244 462 482
(+420) 244 062 452
simex@simexpraha.cz
Доставки в областта на: Енергетиката, Железопътния транспорт (мотриси), Минното оборудване, Газовата промишленност, Машиностроенето, Леярството, Железопътни мотриси и резервни части за тях, Лопатови багери “UNEX“ и резервни части за тях, Енергетика: помпи, арматура, тръбопроводни системи, лагери, Газова промишленост: машини и оборудване за газификация високо, средно и ниско налягане, АГРС, продажба на газови уреди марка MORA – купувач Овергаз. Вносители
19. Svaz českých a moravských VD Václavské nám. 21
113 60 Praha 1
Mr. Jan Wiesner Председател (+420) 222 245 915
(+420) 222 240 908
domanska@scmvd.cz sona.janisova@scmvd.cz
Съюз, обхващащ 320 производители на потребителски стоки, облекло, обувки, домашен текстил, кинкалерия, спортни и хоби аксесоари, домакински стоки, лампи, електрически уреди, мебели, строителни материали, машини и съоръжения, битова козметика, козметика, опаковащи материали, бижутерия, играчки и др. Вносители, дистрибутори/агенти, партньори за съвместно производство
20. ŠKODA JS a.s. Orlík 266, 31606 Plzeň Mr.Jiří Borovec Председател на управителния съвет (+420) 378042242
(+420) 378 042 530
iveta.schickerova@skoda.cz
jiri.borovec@skoda.cz
Инженеринг, производство, изграждане, тестване и обслужване на атомни електроцентрали Вносители, доставчици, партньори за съвместно производство
21. ŠKODA PRAHA, a.s. Milady Horákové 109
160 41 Praha 6
Mr. Jiří Hurych Председател на управителния съвет (+420) 224 396 444
(+420) 224 396 447
j.hurych@skodanet.cz
r.zittova@skodanet.cz
Инженеринг и пълно оборудване и обслужване на промишлени електроцентрали
Mr. Yavor Kuiumdjiev   (+420) 224 396 368
(+420) 224 396 368
y.kuiumdjiev@skodanet.cz
r.zittova@skodanet.cz
22. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. 250 68 Husinec-Řež, čp. 130 Mr. František Pazdera Председател на управителния съвет (+420) 220 940 619
(+420) 220 940 840
paz@ujv.cz,
kpc@ujv.cz
Дизайн и инженеринг, производство на специално оборудване, експертизи за електродобив и др. сектори; доставка на фармацевтични изделия и екипировка Вносители, дистрибутори/агенти, партньори за съвместно производство
23. ZAT, a.s. Příbram   Mr. Vladimír Karpíšek Маркетинг мениджър (+420) 736 519 382 vladimir.karpisek@zat.cz Генериране и дистрибуция на електричество, минно дело, природен газ Вносители
24. ZVVZ, a.s. Sažinova 888 399 25 Milevsko Mr. Jan Přástka Директор отдел продажби (+420) 382 553 111
(+420) 382 553 118 obchod@zvvz.cz
Производство и доставка на оборудване и технологии за производство на енергия, строителни материали, леярни, металургия; електростатичен утаител, гъвкави филтри, радиални и осеви вентилатори, ремаркета и контейнери за суровини и материали Вносители, партньори за съвместно производство
25. Železniční průmyslová stav. výroba Uherský Ostroh, a.s. Třebízkého 207 687 24 Uherský Ostroh Mr. Petr Hubacz Председател на управителния съвет (+420) 572 591 324
(+420) 572 591 325 hubacz@zpsv.cz
Производство на подсилени бетонни елементи за строителството – рамкови структури, подове, стълби, плочи, жп платформи, звукоизолиращи стени и др. Вносители
26. ŽS Brno, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno – střed, Ing. Michal Štefl Управител (+420) 541 571 111
(+420) 541 212 166 zsbrno@zsbrno.cz.
Строеж на жп линии и съоръжения, строеж на пътища, инфраструктура Вносители, търговци
27. Bauer – Agromilk,a.s. U Nádraží 1967, 393 12 Pelhřimov Ing. Karel Líkař Управител (+420) 381 251 083
(+ 420) 381 251 180 karel.likar@b-a.cz
Производство и доставка на технологии за животновъдството