Среща с посланика на Сирия

В Дамаск е открит Сирийско-Български Консултантски Център за развитие на бизнеса и културата

На 9 декември 2009 г. в сградата на БТПП се проведе среща на г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП, с новоназначения посланик на Сирийската Арабска Република в София, Н. Пр. г-н Салах Сукар.

По време на срещата бяха обсъдени икономическите отношения между Сирия и България и тяхното развитие. Географското разположение на двете страни и тяхната близост и добри отношения предполага и развитието на по-активни търговски връзки.

Такива вече съществуват в сферите на селското стопанство (домати, картофи, краставици, ориз, семена), туризма и леката промишленост.

За запознаване на българския бизнес със сирийския пазар и инвестиционните възможности, които предлага страната, през 2010г. ще се проведе презентация „Как да правим бизнес със Сирия” в сградата на БТПП.

В Посолството на България в Дамаск е открит Сирийско-Български Консултантски Център за развитие на бизнеса и културата между двете страни.

 

 

Back   HOME

9 декември 2009 г.