Кръгла маса на Economist Conferences: „Време за ново начало”

С подкрепата на БТПП

На 8 декември 2009 г. в хотел „Шератон” в София ще се проведе Осмата бизнес кръгла маса с участието на правителството на Република България, организирана от Economist Conferences. Българската търговско – промишлена палата е подкрепящ партньор на тази важна проява в стопанския живот на страната.

Следните теми ще бъдат разгледани от експертите на Economist Intelligence Unit по време на кръглата маса: какво е мястото, което България заема сред съседните държави; перспективи за икономическия растеж на България през 2010 г. и в средносрочен план; кога България ще бъде приета за член на еврозоната; към кои сектори ще се насочат преките чуждестранни инвестиции; перспективи пред валутния борд.

Предвиден е дискусионен панел с водещи български бизнесмени. Ще се обсъдят промените, които правителството трябва да предприеме в помощ на бизнеса и измененията в пазара на труда, които да отговорят на нуждите на компаниите.

Министър – председателят на Република България Бойко Борисов ще вземе участие в дискусия под наслов „Време е за ново начало: да възстановим имиджа на България”. Темите, които ще бъдат разгледани в този панел, включват ролята на правителството за облекчаване на стопанската инициатива, правителствените приоритети към бизнеса, борба с корупцията и организираната престъпност, ще получи ли България нов достъп до европейските фондове, и др.

В другите работни панели участие ще вземат Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, Министърът на транспорта, информационните технологии и комуникациите Александър Цветков, заместник – управителят на БНБ Калин Христов и др.  

На кръглата маса Председателят на БТПП Цветан Симеонов ще представи резултатите от бизнес проучване сред членовете на Палатата относно техните бизнес нагласи за следващата година.

 

Back   HOME

7 декември 2009 г.