Българо-гръцки форум в Атина

Участието на двете страни в големите енергийни проекти ще има голям икономически и социален ефект

В рамките на официалното посещение на Президента Георги Първанов в Република Гърция, в периода 24-25 ноември т. г., бе проведен българо-гръцки бизнес форум. Организатори на форума бяха БТПП и Гръцко-българската търговско-промишлена палата.

Президентите на България и Гърция Георги Първанов и Каролос Папуляс откриха форума. Акцентът в изказванията бе поставен върху дългосрочната, положителна тенденция на задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни, намираща израз в непрекъснатото увеличаващия се стокообмен, равняващ се на над 2 млрд. евро и лидерската позиция на Гърция като водещ инвеститор в България с над 2.4 млрд. евро.

Двете страни констатираха, че независимо от неблагоприятните ефекти от световната финансово-икономическа криза , те ще продължат да работят за подобряване на икономическите връзки и по-нататъшно разгръщане на потенциала за увеличаване на взаимния стокообмен.

Българският президент подчерта, че енергийното сътрудничество и ангажиментите към големите енергийни проекти в региона предполагат активно участие на бизнеса от двете страни и ще имат голям икономически и социален ефект.

В своето изказване председателят на БТПП Цветан Симеонов изтъкна, че отличните партньорски отношения между БТПП и сродни гръцки бизнес организации са основа за допълнително увеличение на стокообмена и инвестициите. БТПП ще продължи да работи активно за подпомагане на българския и гръцкия бизнес при осъществяване на съвместни проекти.

Българската бизнес делегация имаше възможност да посети индустриалния парк „Скисто”, намиращ се в близост до пристанището на гр. Пирея.

По време на форума нашата бизнес делегация проведе срещи с над 60 гръцки фирми – потенциални партньори, между които и крупни инвеститори. Предприемачите от двете страни имаха възможност да представят своята дейност и продукти, да разменят оферти и да обсъдят идеи за сътрудничество.

 

 

Back   HOME

26 ноември 2009 г.