Бизнес форум България – Германия

Доставчици на иновационни услуги от двете страни получиха възможност за кооперация

На 24 ноември 2009г. в Българската търговско – промишлена палата се проведе бизнес форум с участието на фирми от Германия. Събитието бе организирано със съдействието на Технологичния и откривателски център на град Бауцен (TGZ Bautzen), федерална провинция Саксония и с помощта на Търговско-промишлена камара град Пловдив. От немска страна взеха участие 16 фирми, от българска повече от 50 участника.

Целта на бизнес форума бе да се създадат бизнес контакти въз основа на индивидуалните желания за кооперация на доставчици на иновационни услуги. Според немската организация, българските и немските малки и средни предприятия от секторите IT , доставки за автомобилостроенето, машиностроене и производство на нестандартна апаратура, индустриални услуги ще се възползват най-пълноценно от възможностите на бизнес форума.

 

Back   HOME

25 ноември 2009 г.