Кливланд, САЩ търси инвеститори

Институционална делегация представи САЩ от необичайна светлина

Щатът Охайо си е поставил за цел да привлече повече чуждестранни инвестиции като средство за стабилизиране на регионалната икономика, сериозно засегната от рецесията в САЩ. Делегация, водена от кмета на важния индустриален град Кливланд, г-н Франк Джаксън, е на посещение в Европа, с цел да представи Америка от необичайната перспектива на инвестиционна възможност, а не на инвеститор.

България е сред европейските държави, посетени от кливландската делегация. Като място за официалното представяне на проекта "Инвестиране в Америка: Дестинация Кливланд" бе избрана Българската търговско – промишлена палата.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов подписа споразумение за сътрудничество с регионалната бизнес организация Greater Cleveland Partnership (GCP), в която членуват над 16 хил. компании, повечето от които малки и средни предприятия. Споразумението ще послужи като рамка за бъдещо сътрудничество между представителите на бизнеса в американския щат и българските компании. Като перспективни сфери за взаимни инвестиционни проекти бяха набелязани хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката, високите технологии, възобновяемите енергийни източници, софтуерните продукти, туризмът.

На 17.11.2009 г. отново в БТПП се състоя втора среща с делегацията от Охайо, в която взеха участие представители на всички национално представени бизнес организации в България, както и фирми с интерес от разширяване на сътрудничеството с партньори отвъд Атлантика. Американските гости представиха приоритетните икономически сектори на Кливланд, възможностите за инвестиции и облекченията за инвеститорите. Предимствата на Охайо включват ниски разходи за започване на бизнес, добра транспортна инфраструктура и благоприятно географско разположение.

Българските участници в срещата връчиха на чуждестранните гости свои предложения за бизнес сътрудничество и помолиха за съдействие при намиране на подходящи партньори. Беше договорено българска бизнес делегация да посети Кливланд през септември 2010 г .

 

 

Back   HOME

20 ноември 2009 г.