Цветан Симеонов се срещна с председателя на Италианската търговска камара в България

Договорени съвместни мероприятия през 2010 г.

На 19.11.2009 г. в БТПП се проведе среща между Марко Монтеки, Председател на Италианската търговска камара (ИТК) в България и председателя на БТПП Цветан Симеонов. Основните акценти на разговорa бяха засилване на сътрудничеството между БТПП и ИТК при изготвянето на проекти в полза на разширяване сътрудничеството България – Италия и съвместни действия за оказване съдействие на МСП и регионите по подготовка на качествени проекти по оперативните програми.

Марко Монтеки информира, че към ИТК е създадена Европейска обсерватория с експерти от Италия, чиято основна цел е да се подпомагат членовете на ИТК при подготовката на проектни предложения и намиране на подходящи партньори в Италия за тяхното реализиране.

Беше договорено ИТК и БТПП да планират съвместни мероприятия през 2010 г. в областта на бизнес посещения, обучения и семинари, като се търси по- добър ефект от интегрираните усилия и различната експертиза. Освен това двете страни изявиха готовност да работят за създаването на мрежа от Чуждестранни палати, имащи офиси в София, с цел да се разширят възможностите за интернационализация дейностите на МСП.

 

 

Back   HOME

20 ноември 2009 г.