Балканите: все по-интегриран и отворен пазар

В Тирана се провежда Общото събрание на ABC

Днес в столицата на Албания Тирана се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията на балканските търговско – промишлени палати (ABC), в което взе участие и председателят на Българската търговско – промишлена палата Цветан Симеонов . Главна тема на днешната среща бе улесняването на стокообмена между балканските държави и съответно ролята, която търговско-промишлените палати могат да играят за премахването на търговските бариери на полуострова.

По време на дискусията между ръководителите на търговско-промишлените палати от ABC беше отчетено различното въздействие на световната финансова и икономическа криза върху различните страни в региона. Беше отчетено успешното председателство на ABC през 2009 г. от страна на Албанската търговско – промишлена палата ( UCCIAL).

За 2010 председател на Асоциацията на балканските палати е Камарата за чуждестранна търговия на Босна и Херцеговина. Президентът й Махир Хаджиахметович представи детайлна програма за дейността през следващата година, насочена към премахването на всякакъв вид бариери пред търговията и стопанските връзки в региона.

Днес бе отчетено също и положителното въздействие от проекта на Германската индустриална и търговска камара ABC – DIHK. Обсъдена бе идеята за стартиране на нов подобен проект, този път с фокус само върху Западните Балкани. В момента усилено се работи за премахване на визовия режим между балканските страни, което допълнително ще насърчи свободната търговия на Балканите.

оговорено е създаването на Албанско – българска търговско – промишлена палата, която ще бъде обявена в началото на 2010 г., в момента се работи усилено в тази насока. Много страни проявяват интерес към Албания като възникващ пазар и съответно Албанско – българската ТПП ще бъде от голяма полза за фирми, заинтересувани от търговия и инвестиции между двете балкански страни.

В тази връзка, предвид лошата пътна инфраструктура, възстановяването на въздушната линия София – Тирана ще е добре дошло за бизнеса в Балканския регион.

 

 

Back   HOME

13 ноември 2009 г.