Добрите практики в работата с Европейски фондове представи Словения

Конференция “Усвояване на средствата от ЕС - опитът на Словения”

На 12 ноември 2009 година в Българската търговско-промишлена палата се проведе конференция „Усвояване на средствата от ЕС - опитът на Словения” с участието на H. Пр. Даря Бавдаж Курет, посланик на Република Словения, Войко Одлазек, Председател на Борда на директорите на Българо-словенската търговско-промишлена камара, Юлиана Николова, Съветник на Министър-председателя, Секретар на Съвета на ЕС "Управление на средствата”, Георги Стоев, заместник-председател на Българска търговско-промишлена палата, както и представители на институциите в Словения и България, отговарящи за процеса на усвояване на Европейските средства.

В първата част на конференцията представителите на държавните институции от Република Словения споделиха своя опит в усвояването на европейските фондове, разказаха за начина и механизмите, по които протича този процес и представиха актуална информация за степента на успеваемост. Словения е член на ЕС от 2004 година и от тогава до сега в страната са усвоени:

  • 756 млн. евро по оперативна програма за засилване на регионалното развитие;
  • 635 млрд. евро по оперативната програма за околната среда и транспорт "Развитие на инфраструктурата’’;
  • 104 млн. евро по „Програма за Европейско териториално сътрудничество’’.

Резултатите в Словения по отношение на усвояването на средствата по Европейските програми към 31 август 2009 г. са както следва:

  • сумата на одобрените операции е 1 540 614 540 евро. Тя е сбор от операциите, одобрени в рамките на търговските фондове и от директно одобрените операции;
  • подписани са договори на базата на одобрените операции на стойност 1 224 039 104 евро;
  • на базата на подписаните договори са осъществени плащания към бенефициенти на стойност 390 507 799 евро.

Тези резултати поставят Словения сред страните с най-висок процент усвоени средства от ЕС. За периода 2000 – 2006 г. в Словения са усвоени общо 225 634 116 евро, което е 95% от предвидените за страната средства. От предвидените по програмите на ЕС до 2013 година средства за Словения в периода от 2007 до днес са усвоени 37% (1.8 млрд. евро) от сумите.

От своя страна българските представители на конференцията споделиха какви са действията на правителството в условията на икономическа криза и начините на работа с европейските средства в България.

Така например по оперативната програма „Конкурентноспособност” българското правителство е подписало 782 договора, за финансиране на стойност 406 430 493 евро. Също така до този момент България има подписани 726 договора, които са безвъзмездно финансирани и са на стойност 393 207 104 евро, което показва, че страната ни е усвоила 9,51% от отпуснатите европейски фондове по бюджет 2007 – 2013 г.

Сред темите, които предизвикаха голям интерес на конференцията бяха: „Механизмът на усвояването на средствата от ЕС в Словения - структура, начин на управление и финансиране”, представена от Матея Чепин, Директор на отдел „Европейска кохезионна политика”, Правителствена служба за самоуправление и регионална политика на Република Словения, „Механизмът на усвояването на средствата от ЕС в България - структура, начин на управление и финансиране”, представена от Юлиана Николова, Съветник на Министър-председателя, Секретар на Съвета на ЕС "Управление на средствата”, „Българският опит с фондовете на ЕС за конкурентноспособност”, представена от Жулиета Хубенова, Съветник на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и темата: „Нуждаят ли се местните власти и частни фирми в България от гаранционен фонд с цел финансиране по Европейски проекти?”

На конференцията присъстваха множество представители на бизнес средите, представители на работодателски и браншови организации, както и други потенциални бенефициенти на средства от Европейския съюз.

Конференцията бе организирана от Българо-Словенската търговско-промишлена камара със съдействието на Посолството на Република Словения и финансовата подкрепа на Министерство на икономиката на Република Словения и Обществената агенция на Република Словения за предприемачество и чуждестранни инвестиции.

 

 

Back   HOME

13 ноември 2009 г.