Среща с професор доктор Захари Захариев, председател на фондация “Славяни”

На 9 ноември 2009 г. в БТПП се проведе среща между Цветан Симеонов, председател на БТПП и проф. д-р Захари Захариев, председател на фондация “ Славяни ” . Г-н Захариев поднесе своите поздравления на г-н Симеонов за избирането му на новата длъжност.

След това професор Захариев информира относно свое осъществено посещение в република Башкортостан в Руската федерация. Бизнесмени от република Башкортостан са изразили желание и намерение за съвместна дейност с България в следните области :

  • Обработка на кожи
  • Млечна промишленост
  • Винопроизводство
  • Недвижими имоти
  • Туризъм
  • Химическа и нефтопреработвателна индустрия
  • Производство на хеликоптери

БТПП заяви своята готовност за предстоящо организиране на бизнес делегация до република Башкортостан, като периодът на посещението предстои да бъде уточнен допълнително.

 

Back   HOME

11 ноември 2009 г.