Инвестиционно намерение за производство на фотоволтаични панели в България

Cinetech Group търси партньор за високотехнологична инвестиция

На 09.11.2009 г. в Българската търговско-промишлена палата се състоя работна среща между заместник-председателя на БТПП Георги Стоев и представители на Cinetech Group , китайска компания за производство на фотоволтаични панели . От българска страна на срещата присъстваше още инж. Грета Дончева, председател на борда на директорите на българо – италианската смесена компания METECO .

В началото на разговора г-н Стоев запозна гостите със статута и историята на Българската търговско-промишлена палата. Джонсън Пенг, заместник управляващ директор на Cinetech представи инвестиционните намерения на компанията. Целта на посещението е да се проучат възможностите за високотехнологична инвестиция на зелено в България, в която първо ще се осъществи трансфер на технологията към българска компания – производител, а в последствие ще се учреди смесено предприятие. Размерът на инвестицията от българска страна би следвало да възлезе на 30 млн. долара без стойността на производствената сграда.

Георги Стоев в отговор разясни пред китайската компания какви са политиките на Европейския съюз за финансиране на преноса на високи технологии и възможностите, които дава в тази връзка Седмата рамкова програма на ЕС. Европейските фондове могат да се окажат източникът на финансиране, който ще намали риска от подобна инвестиция и ще я направи по-достъпна за българските партньори. Формата на такъв потенциален консорциум включва три страни: собственик на технологията (може да не е от ЕС); компания – производител от ЕС и управляваща проекта неправителствена организация.

Заместник-председателят на БТПП изтъкна, че известно финансиране за подобен проект може да се получи и чрез пазара на въглеродни емисии, но за момента енергията от вятъра е по-евтина от енергията добита от фотоволтаични панели. В близките 5 и повече години не се очаква финансиране за проекти за соларни паркове по линия на ЕС. Все пак проектът е перспективен, тъй като в България вече функционират соларни електростанции. Засега панелите за тях се купуват изцяло от чужбина, а подобен китайско – български завод ще може да отговори на търсенето на вътрешния пазар.

В разговора с китайските производители инж. Дончева изтъкна потенциала на България да развива производство на фотоволтаични панели, тъй като страната е богата на силиций, основна суровина за производството. Г-н Стоев връчи на китайските гости писмо от водеща българска компания, изразила интерес за инвестиции в соларна електроцентрала с капацитет 15 – 18 MW . Предложението на Cinetech Group представлява производствена линия, която може да започне масово производство в срок 6 до 9 месеца от стартирането на проекта.

 

 

Back   HOME

9 ноември 2009 г.