Община Виена отправи предложение за сътрудничество към БТПП

Ръководителят на „Бюро за връзки” към Община Виена Ирина Симова обсъди с ръководството на БТПП предложение за сътрудничество между двете институции по линия на обмен на информация за фирми, организиране на бизнес делегации, контактни борси и семинари. Подобно сътрудничество е многообещаващо, тъй като в момента австрийските фирми проявяват подчертан интерес към проекти в България, например за усъвършенстване на топлопреносната мрежа, изграждане на завод за изгаряне на отпадъци и използване на енергията, усъвършенстване на транспортните схеми и управление на трафика, водноелектрически централи.

Г-жа Симова представи сайта на Община Виена, в който има раздел "Виена данни и факти" също и на български език http://www.wieninternational.at/node/2690. Тя запозна председателя на БТПП Цветан Симеонов със структурата на Виенския холдинг, към който работят 175 общински предприятия; в холдинга влизат стопански структури като Виенско пристанище, Панаир Виена, Научен и технологически парк, Виена водоснабдяване, Виена музеи и др.

Г-н Симеонов представи възможностите на БТПП да организира делегации, двустранни срещи с фирми и да осигурява партньори в различни браншове на икономиката, огромната база данни от фирми в Търговския регистър, зали за провеждане на мероприятия и други. В заключение Цветан Симеонов потвърди намерението на БТПП да сътрудничи с Бюрото за връзки към Община Виена и пое ангажимента да потвърди писмено интереса на БТПП за сътрудничество и контакт с фирми, съпричастни и проявяващи интерес към инвестиции в страната, както и организиране на бизнес делегации в двете страни.

 

Back   HOME

6 ноември 2009 г.