Студенти се срещнаха с Българската търговско-промишлена палата

Днес 06.11.2009 г. в БТПП се състоя традиционната среща между студенти от специалност Международни икономически отношения и Българската търговско-промишлена палата. Студентите имаха възможност да се запознаят с мисията и работата на БТПП и да получат знание от първа ръка за принципите на външнотърговските отношения.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов пресъздаде на младата си аудитория жив образ на европейската интеграция като път за развитие на родните фирми. Новата тенденция в европейското пространство е стартиралият процес на присъединяване на Западните Балкани към Европейския съюз. Втората интеграционна зона е в Черноморското икономическо пространство и в този сложен процес България играе нова важна роля. „По-добре е да изнасяме сигурност, отколкото да внасяме несигурност”, заяви Председателят на БТПП.

Всичко, което е от полза за бизнеса, е предметът на Палатата, обясни Цветан Симеонов, който има зад гърба си 28 години опит в БТПП. Арбитражният съд, Доброволният търговски регистър, Библиотеката с 8 хиляди тома, системата GS 1 са само част от предоставяните на бизнеса услуги, развили се в БТПП през десетилетията. Българската търговско-промишлена палата е отворена да провежда обучения и научни изследвания в своите големи бази данни за фирмите.
Председателят на палатата говори един учебен час пред повече от 50 студенти от 4 курс, специалност МИО в УНСС, като дори предложи на най-добрите да съчетаят обучение и практика чрез стаж в БТПП и също така реализация на млади специалисти и идеи чрез работа в Палатата. Специалистите на БТПП разказаха на студентите още по-подробно за трудовия си опит и предимствата и ценностите на европейската интеграция.

 

 

Back   HOME

6 ноември 2009 г.