Посланикът на Румъния се срещна с Цветан Симеонов в БТПП

Антон Пакурету информира за последните промени в дейността на Румънската търговско – промишлена палата

Днес, 4 ноември 2009 г. Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с новоназначения Посланик на Румъния в България Антон Пакурету и с търговското аташе към посолството Раду Мокдован. Основните акценти на разговора бяха съсредоточени върху разширяване на търговско-икономическите връзки между двете страни и коносолидация на усилията на неправителствените организации от Румъния и България за защита интересите на фирмите пред Европейските институции.

Посланикът на Румъния информира, че последната промяна в дейността на Румънската търговско-промишлена палата е правителствено решение, с което й се предоставя правото да води търговския регистър на фирмите, като същите функции се свалят от Министерство на правосъдието – дсегашен изпълнител на тези действия.

Г-н Пакурету коментира, че с това решение РТПП ще разполага с информационния масив, свързан с бизнес профила и контактите на фирмите, което неизменно ще повиши ролята й като национална бизнес организация и основен партньор на подобни органзации в международните икономически отношения.

Обсъдено бе и предложението на посланика на Румъния за създаване на Българо-Румънска търговско-промишлена палата, която да полага усилия за насърчаване на двустранните връзки.

 

 

Back   HOME

4 ноември 2009 г.