Мисията на бизнес делегацията в Корея, Австралия и Шри Ланка приключи с успех

Българският бизнес открива екзотични пазари

Българска бизнес делегация, организирана от БТПП, придружи президента на Република България по време на неговото официално посещение в Корея, Австралия и Шри Ланка от 24 октомври до 1 ноември 2009 г. В делегацията бяха включени предтавители на секторите информационни технологии, строителство и туризъм.

На 27.10.2009 г. в столицата на Корея Сеул се проведе бизнес форум, в който участваха 45 корейски компании. По време на индивидуалните срещи се обсъдиха възможностите за участие на корейски фирми с иновационни технологии при реализирането на големи проекти в областта на енергетиката, както и за инвестиции при построяване на индустриални паркове. Представителите на българския бизнес имаха възможност да представят своите инвестиционни проекти и да осъществят контакти със сродни корейски партньори за съвместна реализация. Корейски туроператори проявиха интерес към възможностите за планински и балнолечебен туризъм в България.

Българската делегация посети заводите на Hyundai Heavy Industries в гр.Услан и Hyundai Motors в гр. Бусан. Компанията Hyundai Heavy Industries има значителна инвестиция в България в производството на силови трансформатори и има намерения да увеличи своите инвестиции и в други дейности.

В Австралия бизнес делегацията проведе срещи в Австралийската търговско-промишлена палата и Търговския съвет в Канбера, като основно се разискваха възможностите за насърчаване на австралийските инвестиции в България и увеличаване на износа на български стоки в Австралия. Домакините подчертаха , че липсата на информмация е една от причините за ниския търговски стокообмен и инвестиции между двете страни. На австралийския пазар могат да намерят прием български зеленчукови консерви, минерална вода други традиционни стоки за българския износ.

Освен това някои от австралийските организации, имащи за цел разширяване на търговските връзки с европейските страни, потвърдиха, че планират през 2010 г. посещение в България за запознававне на място с условията за бизнес и оказване съдействие на своите членове за представяне на пазара в България. БТПП потвърди своята готовност за организиране на Австралийски бизнес център в своето седалище, ако австралийските партньори могат да организират и получат одобрение за създаването на една информационна структура в България. БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Австралийската търговско-промишлена палата в Канбера, което дава възможност за надграждане и разширяване на търговско-икономическите връзки между заинтересованите бизнес партньори.

На 29 октомври в Сидней – Австралия също се проведе бизнес форум, в който участвуваха 32 организации и фирми. Участвуваха и български емигранти, развиващи бизнес в Австралия и с намерения да съдействуват за разширяване на стокообмена с България.

Третата дестинация на българската делегация бе Шри Ланка. В бизнес форума, организиран на 31 октомври, участваха 72 фирми от Шри Ланка. Представителите на българските фирми проведоха двустранни срещи при изключителен интерес от страна на бизнеса от Шри Ланка. Обсъждаха се основно възможностите за увеличаване на българския износ и туристическите връзки. Българските фирми проучиха възможността и за инвестиции в Шри Ланка поради изключително конкурентните цени на суровините и труда, както и близостта и добрите връзки на Шри Ланка с големите пазари в Азия. БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлените палати на Шри Ланка.

 

 

Back   HOME

4 ноември 2009 г.