Българският бизнес търси нови експортни пазари на изток

Българската бизнес мисия в Корея, Австралия и Шри Ланка установи ценни контакти с институциите и деловите среди

В периода 24-27 октомври българска бизнес делегация, състояща се от 10 представители от различни бизнес организации, придружи Президента на Република България при официалното му посещение в Корея. На 27 октомври в Сеул се проведе бизнес форум, в който участваха министърът на ИЕТ г-н Трайчо Трайчев, председателят на Българската агенция за инвестиции г-н Стоян Сталев и председателят на БТПП г-н Цветан Симеонов. От корейска страна участие взеха 45 представители на бизнеса от секторите: електроника, информационни технологии, тежка индустрия, енергетика, логистика, туризъм.

Корейските бизнесмени бяха запознати с развитието на българската икономика, с възможностите за коопериране и инвестиции в приоритетни сектори, със съществуващите облекчения за инвеститорите, както и с ролята на БТПП за подпомагане на чуждестранните инвестиционни проекти в страната.

По време на индивидуалните срещи бяха дискутирани възможностите за разширяване на контактите в областта на новите технологии с приложение в индустриалното производство, алтернативните енергийни източници, разширяване на туристическия стокообмен и др.

Корейските фирми проявиха голям интерес към възможностите за правене на бизнес с България и отчетоха, че в скоро време стокообменът между двете страни ще се засили, включително корейските инвестиции у нас ще нараснат. Беше подчертано, че корейският пазар има потенциал да приеме традиционни български производства като консервирани зеленчуци, червени вина, етерични масла, както и медни руди и сплави.

Българската бизнес делегация посети и корабостроителния завод на Hyundai Heavy Industry в Улсан и автомобилния завод на Hyundai Motors в Бусан.

На 29.10.2009 г. българската бизнес делегация, придружаваща Президента на Република България при неговата официална визита в Австралия, посети в Камбера Австралийската търговско – промишлена палата и Австралийската търговска комисия, департамента отговарящ за търговията с Европа, Средния Изток и Африка. По време на срещите представителите на българския бизнес презентираха своите фирми и интереси към австралийския пазар.

Председателят на БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Австралийската ТПП – Камбера. Беше договорено между БТПП и АТПП да се създаде банка от данни за възможностите за инвестиции и търговия между България и Австралия. Обсъди се и предложението на БТПП да се създаде Австралийски бизнес център в сградата на Палатата, в случай че австралийските партньори получат съгласие за тази идея на правителствено ниво. Подобен българо – австралийски търговски център би компенсирал донякъде липсата на посолство или търговска служба на Австралия в България.

Изтъкнато бе, че липсата на достатъчна и актуална информация за икономическите възможности на двете страни е пречка за разширяване на търговията и инвестициите.

Днес, 30.10.2009 г. в Сидни се провежда бизнес форум и срещи между представителите на бизнес средите от България и Австралия. На 31 октомври делегацията ще направи еднодневно работно посещение в Шри Ланка, където също ще се проведе бизнес форум. БТПП ще подпише споразумение за сътрудничество с Федерацията на ТПП в Шри Ланка.

Очаква се бизнес инициативите, организирани и осъществени от БТПП и нейните партньори в Корея, Австралия и Шри Ланка да подпомогнат активизирането на търговските и икономическите отношения, както и да открият ниши за българския износ в тези страни, в условията на икономическа стагнация в Европа.

 

 

Back   HOME

30 октомври 2009 г.