Българо-израелски форум за селското стопанство се проведе в БТПП

Традициите понякога са пречка за развитието на селското стопанство

Българо-израелски бизнес форум, посветен на селското стопанство, се проведе на 29.10 .2009 г. в БТПП. На форума присъстваха Министърът на земеделието на България д-р Мирослав Найденов и Министърът на земеделието и развитието на селските райони на държавата Израел Шалом Симхон.

Форумът бе открит с кратко приветствено слово от Иван Стоименов, Главен секретар на Българската търговско-промишлена палата. Министър Найденов отправи благодарност към БТПП като организатор на събитието и изтъкна трайността на аграрното сътрудничество между България и Израел. Страната ни може да се възползва от конкурентните предимства на българското земеделие по-пълноценно, ако възприеме високите технологии в аграрния сектор, с които Израел е прочут в цял свят.

Министър Шалом Симхон в отговор заяви: „Впечатлих се от голямата мотивация на българското министерство да придвижи селското стопанство на България напред”. Израелският гост изтъкна нуждата от по-разширено участие в селскостопански проекти и насърчаване на инвестициите.

Експерти от Министерството на земеделието и храните изнесоха презентации относно наличните проекти за микрофинансиране на земеделските стопани и програмите за модернизиране на земеделието. Израелските предприятия могат да кандидатстват по тях като доставчици на земеделска техника.

Последвалото експозе на Ицхак Кириати от Израелския институт за експорт и международно сътрудничество впечатли аудиторията. Специалистът подчерта, че стратегията на държавата Израел в областта на селското стопанство е да се произвежда все повече и повече продукция с все по-малко и по-малко ресурси. Така например днес използваме 50% по-малко вода в селското стопанство, отколкото преди 60 години – и в същото време създаваме 20 пъти повече продукция, заяви г-н Кириати. Израел е беден на първични ресурси: само 20% от територията на страната е подходяща за земеделие, като плодородните площи намаляват заради ръста на населението. Водата е оскъдна, също и човешката сила (само 3.7% от населението е заето в селското стопанство).

В същото време, акцентирайки върху използването на водещи технологии (като напр. капковото напояване с дистанционно управление, но и много други) и възприемайки бизнес изгодата като основен принцип за развитие на аграрния сектор, Израел не само се самозадоволява откъм храни, но е и в състояние да изнася над 20% от продукцията си. За Израел селското стопанство от самото начало е бизнес, а не средство да се изхрани населението или да се осигури заетост на хората в селските райони – изтъкна г-н Кириати.

Институционалната структура, направила възможни тези впечатляващи успехи на Израел, включва четири партньора: фермери, индустрия, правителство, научни звена. Информацията между тях се движи много бързо и те не просто си „сътрудничат”, а работят заедно. Много важно е, че в Израел държавата се грижи за агро-маркетинга, за пазарния успех на селскостопанската продукция, включително и в чужбина.

Модерното селско стопанство понякога влиза в противоречие с традиционния подход, обясни г-н Кириати. За да е модерно, селското стопанство следва да се подчинява на три принципа: 1. пазарна ориентация; 2. индустриална интеграция (предлагаща цялостни решения); 3. поглед към глобализацията.

Българо-израелският форум продължи с двустранни срещи между бизнеса. От израелска страна представители на десет аграрни и технологични компании придружават министър Шалом Симхон в България. Над 30 са българските фирми, които се възползваха от възможността да установят контакт с израелските бизнесмени в БТПП.

 

 

Back   HOME

29 октомври 2009 г.