Цветан Симеонов гостува на ТПП в Благоевград

Председателят на БТПП посети Благоевград, където взе участие в среща с бизнеса

На 22 октомври Цветан Симеонов, Председател на БТПП посети Благоевград, където взе участие в среща с бизнеса с присъствието на кмета Костадин Паскалев (БСП) и Областния управител Костадин Хаджигаев (ГЕРБ). Преди това той даде пресконференция за медиите. Домакин на срещата бе Ромео Шатев, председател на ТПП – Благоевград. Присъства Красимир Мунев, председател на ТПП в Гоце Делчев.

На пресконеференцията Цветан Симеонов дискутира актуални проблеми на стопанския живот в страната. Той изтъкна нуждата от диверсифициране на енергийните доставки, за да се гарантира повече конкуренция и прозрачност в сектора, съответно и по-приемливи цени за бизнеса и населението. Председателят на БТПП изясни икономическите предимства от това да се поддържат данъците ниски във време на криза. Отбелязани бяха и положените от БТПП усилия за приемане на Закон за браншовите организации и последното изпратено предложение (проектозакон) до министър-председателя по този въпрос.

Срещата в Благоевград е първата от поредицата 28 регионални срещи, които предстоят да бъдат проведени в областните градове на страната. Подобни срещи са много необходими за протичането на информация между центъра и регионите, изтъкна Симеонов. Те дават информация на ръководството на палатата относно нуждите и нагласите на бинеса, в чийто услуга БТПП работи.

На срещата с бизнеса от област Благоевград, на която присъстваха също и представители на общинската власт и синдикатите, Цветан Симеонов акцентира върху нуждата от гъвкавост (flexicurity), развитие на човешките ресурси и трезва оценка на бизнес позициите, за да оцелеят предприятията по време на криза. Представителите на бизнеса поставиха за обсъждане следните проблеми:

  • недостатъчна децентрализация и немотивирана местна администрация;
  • политиката на банките в България и негативното й въздействие върху предприятията. Има ли възможност да се въздейства на търговските банки посредством Централната банка;
  • бавни срокове за възстановяване на ДДС, да се премахне правилото на „солидарната отговорност”;
  • несъвършенства на трудовото ни законодателство от гледна точка на работодателите ( напр. в работната заплата да се включват всички разходи за труд на работодателя, а не само нетната заплата на служителя; да се облекчи дисциплинарното уволняване на служители);
  • във връзка с горното, да се направи сравнение между условията, при които са поставени държавни и частни работници и да се прецени: Какво държавата може да прави с работниците си и какво може частният работодател? („Ще се направи анализ от експертите на БТПП”: Ц.С.);
  • да се облекчат процедурите по ОП „Конкурентноспособност” и „Развитие на човешките ресурси”. Тъй като процедурите сега очевидно са много сложни за българските бизнесмени, да се анализират бланките за кандидатстване в страни като Гърция и да се направи възможното и у нас те да се опростят;
  • да се наложи правилото на мълчаливото съгласие на администрацията вместо това на мълчаливия отказ;
  • вноските за здравно осигуряване да се натрупват по индивидуална сметка, сумата по която да може да се прехвърля между роднини (като в доброволното пенсионно осигуряване);

Цветан Симеонов отговори на въпросите в процеса на тяхното задаване, което породи конструктивна дискусия в залата. Той отбеляза постоянното усилие, което Палатата полага в диалога си с властта и се спря на предимствата на арбитража, също и на нуждата от по-голяма активност на предприятията, които да подават към БТПП идеите, които искат да видат осъществени. Г-н Симеонов отклони някои нереалистични предложения на регионалните бизнесмени, които биха довели до различно третиране на фирмите, могат да се тълкуват като протекционистични мерки на единния пазар, или пък противоречат на международните споразумения, ратифицирани от България.

Заключението на Цветан Симеонов бе, че направените по време на срещата предложения съответстват на насоките на БТПП, което говори, че най-голямата представителна организация на работодателите в България се движи в една посока с желанията на бизнеса. Оттук насетне, от хората на бизнеса зависи да се приложи натиск върху администрацията, за да се постигнат целите (още повече, че вече съществува ЗОАРАКСД). Историята показва, че предложенията, изхождащи от бизнеса, се оказват в крайна сметка добри за обществото като цяло.

 

 

Back   HOME

23 октомври 2009 г.