Търсят се български производители за доставки към Йордания

Ценен шанс за българското животновъдство, обувна и хранително – вкусова промишленост

На 22 октомври в Българската търговско – промишлена палата ще се проведе среща между йорданската корпорация Civil Service Consumer Corporation и представители на българския бизнес. Целта е да се договорят доставките на българска продукция за нуждите на населението на Кралство Йордания.

Civil Service Consumer Corporation е държавна организация, която работи за осигуряване на йорданското население с разнообразни хранителни и потребителски стоки. Корпорацията вече е осъществявала в предходни години доставки от България за Йордания. В периода 18 – 23 октомври нова делегация на Civil Service Consumer Corp. е на посещение в страната ни и отново възнамерява да сключва договори с български производители.

Заявен е интерес за установяване на контакти с български фирми, от които да се закупят живи животни, прясно и охладено месо, олио, обувки, почистващи препарати, млечни продукти, мед и консерви.

Организирайки двустранната бизнес среща, БТПП се стреми да съдейства на своите членове вкл. на браншовите организации за гарантиране на значителни по обем поръчки, които са особено ценни за България предвид настоящия период на изострена конкуренция и свиващи се външни пазари.

 

 

Back   HOME

20 октомври 2009 г.