Българска бизнес делегация отпътува към Далечния Изток

Предстоят три бизнес форума с българско участие и посещения на иновативни фирми в сферата на IT, енергетиката и екологията

Делегация от водещи български бизнесмени ще придружи Президента на РБългария по време на официалното му посещение в Южна Корея и Австралия. В седмицата от 24 октомври до 1 ноември 2009 г. ръководителите на десет сериозни български компании ще имат възможност да сравнят постиженията си с тези на високотехнологичните далекоизточни корпорации, да генерират ценни идеи, да намерят нови пазари за своята продукция или да осигурят поръчки в чужбина.

Бизнес делегацията е организирана от Българската търговско-промишлена палата и ще бъде водена от председателя на БТПП Цветан Симеонов. Предвидени са три бизнес форума с българско участие: в Сеул, Камбера и Сидни. Програмата включва също така и посещения на иновативни предприятия, работещи в сферите на информационните технологии, енергетиката и екологията, в Сеул и други корейски градове.

Основните акценти на бизнес сътрудничеството с Южна Корея са фокусирани в областта на строителството и новите технологии, алтернативните енергийни източници и информационни технологии, а Австралия следва да се разглежда като пазар, който е предизвикателство за българския маркетинг. На връщане от Австралия делегацията ще посети също и Шри Ланка.

Компаниите, представени в българската бизнес делегация, развиват интереси в отраслите производство и търговия на черни метали, строителство и недвижими имоти, алтернативни енергоизточници, доставки за корабостроенето и тежката промишленост, отбранителен комплекс, компютърни игри, туризъм, селско стопанство, ХВП и др. По време на пътуването българските бизнесмени ще имат ценната възможност да установят преки контакти и връзки с далекоизточни фирми.

 

 

Back   HOME

20 октомври 2009 г.