Председателят на БТПП и посланикът на Словения дискутираха икономическите връзки между двете страни

В София ще се проведе кръгла маса със словенски експерти за усвояване на еврофондове

На 13 октомври 2009 г. Цветан Симеонов се срещна с Посланика на РСловения Н.П. г-жа Даржа Курет. Посолството е ситуирано в Будапеща – Унгария, но чрез него се покрива и територията на България. Основните теми, обсъждани по време на срещата бяха засилване на икономическите връзки между Словения и България и предстоящи съвместни проекти.

През първата половина на м. ноември се предвижда провеждането на кръгла маса в София , където словенски експерти ще споделят своя опит по доброто усвояване на европейските фондове, а през първата половина на м. декември бизнес делегация от България ще посети Любляна – Словения , където ще се проведе двустранен бизнес форум и бизнес срещи между заинтересовани фирми от двете страни.

По време на форума словенски фирми, работещи в България, ще споделят добрите си практики при осъществяване на бизнес у нас. Българските предприятия също са поканени да вземат участие в събитието, защото това е най-добрия начин за промотиране на добрите условия за развитие на бизнеса в България.

 

Back   HOME

13 октомври 2009 г.