Нов стимул за развитието на икономическите връзки между Тунис и България

БТПП ще съдейства за предстоящото представяне на икономиката на Тунис в България

На 9 октомври 2009 г. в БТПП се състоя среща между Иван Стоименов, Гл.секретар на Палатата и г-н Раби Зенати, първи секретар в Посолството на Р Тунис със седалище в Белград. Основна тема на разговорите бе предстоящата съвместна инициатива, планирана за 2010 г. – представяне на икономиката на Тунис в България. Като съпътстващи мероприятия се предвиждат изложба, дегустации, културни събития, бизнес форум и двустранни бизнес срещи.

Г-н Зенати информира, че това ще една от първите мащабни бизнес инициативи, която има за цел да стимулира развитието на икономическите връзки между двете страни. Основните отрасли, които ще бъдат представени по време на посещението, са селско стопанство и хранителна промишленост, кожи и обувна промишленост, текстил, химико-фармацевтична промишленост и др.

ТПП потвърди своята готовност за съдействие и поемане на цялостната организация на мероприятието. Вероятният срок за провеждане на мероприятието е периодът 20-30 май 2010 г. При подготовката и реализирането активно ще участвуват партньорските организации на БТТП в Тунис, а именно ТПП на Тунис, Федерацията на индустриалците, както и други организации, работещи в сферата на насърчаване на външноикономическите връзки

 

 

Back   HOME

9 октомври 2009 г.