Делегация на БТПП се срещна с новоизбраните евродепутати

На информационния щанд на БТПП в Европарламента бяха представени български вина

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – Европалати, съвместно с националните палати, които членуват в нея, организираха среща на ТПП с новоизбраните членове на Европейския парламент на 14 октомври 2009 год. в Европейския парламент в Брюксел.

Срещата се проведе в следните рамки:

  • 90-минутен дебат между 300 представители на ТПП с представители и лидери от 5 основни политически групи в ЕП- ПЕС ( Mrs. Edit Herczog), ЕНП ( Mr.Gunnar Hokmark), Либералите ( Mr. Wolf KLINZ), Зелените ( Mr. Philippe Lamberts) и Консерваторите (Mr. Giles Chichester).
  • прием, по време на който всяка национална ТПП представи на свой щанд информационни и рекламни материали, своята мрежа, традиционни храни и напитки.

Сред основните разисквани теми бяха: европейското законодателство в областта на свободната търговия и бариерите които съществуват пред нея; бъдещето на приетият вече Лисабонски договор и предизвикателствата, които предстоят пред бизнеса; трудовият пазар; бизнеса с трети страни; иновациите и енергетиката.

Предстои приемането на т.нар Европейски иновационен акт през пролетта на 2010г., който ще има пряко отношение за повишаването на научните изследвания, развитието на предприемачеството и създаването на нови работни места. В този контекст материалните, човешки и финансови ресурси са конкурентноспособно предимство за успеха и растежа на компаниите.

Според представителя на Зелените, промените в климата могат да създадат изключителна възможност за бизнеса и предизвикателството е трансформацията към зелена икономика. Възможностите които могат да създадат технологиите в сферата на възобновяемите енергийни източници, ядрената енергетиката и използването на въглерода, ще създадат нови работни места и ще разнообразят и активизират трудовия пазар в Европа.

За повишаване на растежа на икономиката ще са необходими нови умения и специалисти, за които ще бъдат предоставяни различни обучителни програми и трейнинги през целия живот. Гъвкавостта на работния пазар, трансфера на знания и обучението са сред приоритетите за членовете на ЕП. Г-жа Едита Херцог, МЕП от Унгария, напомни на участниците в срещата, че загубените работни места в Европа са 3,5 милиона-изразявайки се в пропуснатите възможности, които технологиите и енергийния сектор могат да предоставят. Затова тя подчерта, че целта на ЕК за намаление на енергийното потребление на ЕС до 20 % може да бъде постигната чрез промени както в законодателно отношение, така и в промяна на поведението на хората. За добър пример тя даде, че ако в електромерите в домакинствата или бизнеса, вместо Квч изразходвана енергия се включи похарчената сума за употребената енергия, то това ще накара домакинствата или фирмите да се замислят за потреблението си.

Българската търговско-промишлена палата участва с информационен щанд по време на приема на ТПП с евродепутатите в Европарламента, на която бяха представени и български вина.

БТПП участва в срещата с делегация, включваща представители на строителния сектор, металургията, хранително-вкусовата промишленост и туризма. От българска страна взеха участие и двама български евродепутати – бившият вицепремиер и министър на външните работи, г-н Ивайло Калфин и г-н Слави Бинев.

По време на мероприятието се установиха преки връзки между членовете на БТПП и новите депутати в Европейския парламент, както и се създаде добра възможност за демонстриране силата и обединеността на мрежата от европейски търговски палати като уникален посредник между политиката и бизнеса.

 

 

Back   HOME

16 октомври 2009 г.