Цветан Симеонов се срещна с посланика на Турция в България

Турция потвърждава готовност за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество с България

На 1 октомври 2009 председателят на БТПП г-н Цв.Симеонов се срещна с Посланика на Турция в България г-н Мехмет Гючюк. Основият фокус на разговорите бе увеличаване на търговския стокообмен и разширяване на икономическото сътрудничеството между България и Турция в условията на финансова криза и свиване на пазарите.

Дискутира се възможността за организиране на Българо-турски бизнес форум с акцент върху отраслите строителство, транспорт и туризъм. Отбеля за се, че в тези сектори има голям нереализиран потенциал и по-специално в строителството , където турските контрактори в партньорство с български фирми биха могли да участвуват в търгове по реализиране на големи инфраструктурни проекти в България.

БТПП пое ангажимента да проучи интереса на българските фирми от хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето и текстила, за да предостави конкретна информация на турските партньори за наличния интерес за сътрудничество.

Посланикът на Турция отбеляза, че турските инвеститори и предприемачи изпитват з a труднения по уреждане на визовите въпроси, свързани с тяхното пребиваване в България и това е една от основните причини да насочат своя интерес към други съседни държави.

От страна на Палатата бе декларирана готовността да съдействува на всички турски предприемачи и инвеститори по уреждане на визовите въпроси, чрез механизма на референции от страна на Турските търговско-промишлени палати.

 

 

Back   HOME

1 октомври 2009 г.