Цветан Симеонов: „Кризата стабилизира редиците на БТПП в страната”

Съвет на председателите в деня на откриването на Пловдивския есенен панаир

На 28 септември 2009 г. в панаирното градче в град Пловдив се състоя Съвет на председателите на БТПП и Регионалните търговско–промишлени палати. Интересът към заседанието бе подчертан, като в него взеха участие близо три четвърти от председателите на регионалните палати.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, откри заседанието, като изтъкна, че в условията на криза единството на БТПП е важна предпоставка за стабилността и развитието на системата. Председателят на БТПП описа насоките на Палатата в диалога й с изпълнителната и законодателната власт. Бяха маркирани някои от основните проблеми на регионалните палати и бе поставен въпросът за оптимизирането на комуникацията на регионите с центъра.

По дневния ред, заместник-председателят на БТПП Георги Стоев представи възможността за участие на представители на РТПП на срещата в Брюксел „Представители на Европалати срещат депутати от Европарламента”, която ще се проведе на 14 октомври 2009 г.

Беата Папазова, съветник по европейска интеграция и проекти в БТПП информира за проектното предложение от БТПП „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. В осъществяването на този обширен проект регионалните палати ще играят централна роля.

Сред останалите разисквани проблеми бе възможността за финансиране и провеждане на семинари за популяризиране на GS1 и предложението за издаване на икономическа класация от типа ТОП 100 по региони.

Председателите на регионалните Палати повдигнаха множество въпроси за сътрудничеството си с народните представители от 41 НС на местно ниво, за териториалното разпределение, сътрудничество и етика в отношенията между палатите, за ограничения достъп до и недостига от регионална икономическа информация.

Заседанието продължи близо 3 часа при силна ангажираност на участниците. Председателите се договориха, паралелно с тримесечните си Съвети съгласно Правилника на БТПП, да разширят диалога си и на срещи в по-неформална обстановка, където в свободна дискусия да продължат да търсят най-добрите пътища за развитието на палатната система.

 

 

Back   HOME

1 октомври 2009 г.