Председателят на Международната организация на работодателите отправи отворено писмо до лидерите на Г 20

Предизвикателството пред Г20 е да фокусира енергията си върху възраждането на частния сектор

В навечерието на срещата на Г20 в Питсбърг на 24-25 септември 2009 г., председателят на Международната организация на работодателите Виземан Нкулу отправи отворено писмо до световните лидери, съдържащо ключови мерки за възстановяване на предприемачеството и доверието на трудовия пазар.

Бизнесът изживява болезнено последиците от финансовата криза, изтъква професор Нкулу. Настоящата криза се корени в недобро управление, неадекватни регулаторни структури и култура на краткосрочното мислене. Международната организация на работодателите, най-голямата бизнес мрежа в света, обединила 148 национални работодателски организации, представляващи милиони предприятия, реагира с политическа подкрепа и лидерство.

Сега, една година след началото на кризата, има позитивни сигнали, че растежът се завръща. Фондовите пазари отново се покачват, виждат се признаци за възстановяване на доверието в предприятията и в поведението на потребителите.

Все пак съществува опасност пациентът твърде рано да бъде обяв за излекуван, изтъква Виземан Нкулу. Голяма част от вдъхващите надежда подобрения се дължат на публични разходи. Частният сектор, напротив, продължава да изпитва затруднения, като увеличилата се активност напоследък е следствие не толкова от силно индивидуално потребление и инвестиции, а от възстановяване на фирмените запаси. Настоящите изгледи за растежа не са достатъчни, за да доведат до някакво съществено намаляване на безработицата.

В момента се намираме в критичен момент: възстановяването е застрашено от твърде плахи политики, или по-лошо, от мнението, че растежът и заетостта ще се завърнат, без да е нужно да им се оказва помощ. Предизвикателството пред Г 20 е да продължи да действа по същия смел начин, както досега, като по-специално фокусира енергията си върху възраждането на частния сектор, счита проф. Нкулу. По този начин ще се скъси и дистанцията във времето, характертна за възстановяването на трудовите пазари. От жизнена важност е да се подобрят рамковите икономически условия за бизнеса.

По тези причини, Международната организация на работодателите настоява Г 20 да ускори дейностите си в пет сфери.

Първо, да продължат усилията за внедряване на отговорни и устойчиви практики във финансовата система, която да отговаря на нуждите на предприятията в реалната икономика. Сегашната криза ни научи, че само с подходяща – не задължително по-строга – регулация финансовите пазари могат да изпълняват задачата си да осигуряват стабилност и ликвидност на бизнеса.

Второ, активно да се насърчава благоприятната за устойчивите предприятия регулативна среда, да се намалят прекомерните административни разходи и бюрокрацията, да се стимулира предприемчивостта и конкурентността, както и да се осигури достъп до кредитни линии. Накратко, да се направи по-лесно правенето на бизнес.

Трето, нуждите на малките и средни предприятия да станат политически приоритет. Тяхната динамичност и гъвкавост често вървят ръка за ръка с по-слаби финансови и управленски структури, което ги прави особено уязвими при сегашната криза. Съществено в плановете за възстановяване е да се осигури по-голям достъп на МСП до изгодни кредити и да се намали разходната тежест върху тях и товара да доказват съответствието си с изискванията.

Четвърто, по-стабилна защита на отворената търговия. Прокрадващият се протекционизъм е дремеща заплаха за възстановяването, водено от предприятията. Колапсът на глобалната търговия беше драстичен – възстановяването й сега зависи от действителната политическа воля да се поддържа среда на открита търговия.

Пето, да се гарантира, че законите и институциите, третиращи трудовия пазар, могат действително да улеснят прехода от рецесия към възстановяване. Кризата потвърди виждането, че политиците следва да се фокусират върху запазването на „заетостта”, а не на „работните места”. Запазването на заетостта изисква от институциите на трудовия пазар да осигурят гъвкавост, която да даде на работодатели и служители възможността чрез честни и креативни мерки да задържат нивата на заетост.

Тези пет елемента, според Международната организация на работодателите, са от жизнено значение за осигуряване на плавния преход от криза към възстановяване. Те са част от Глобалния пакт за заетост, приет през юни т.г. на конференция на Международната организация на труда в Женева.

Председателят на Международната организация на работодателите Виземан Нкулу заключва: „Колективните и съгласувани действия предотвратиха глобалния икономически колапс в краткосрочен период. Устойчивото възстановяване ще зависи от това, дали ще продължим в същия дух”.

 

 

Back   HOME

25 септември 2009 г.