Работодателите се срещнаха в Парламента с Коалиция за България

Среща между парламентарната група на Коалиция за България и представителите на национално признатите работодателски организации.

На 24 септември 2009 г. в сградата на Народното събрание се състоя среща между парламентарната група на Коалиция за България и представителите на национално признатите работодателски организации. Срещата бе по инициатива на Коалиция за България, като предмет на обсъждане бяха възможностите за подкрепа на българския бизнес в условията на криза. Срещата се водеше от бившия премиер Сергей Станишев, от страна на Коалиция за България присъстваха бивши министри – настоящи депутати.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов в качеството си на председателстващ АОБР откри дискусията от страна на представителите на работодателските организации. Симеонов изтъкна, че Асоциацията на организациите на българските работодатели в края на мандата на Тройната коалиция представи на политическите сили проект за Обществен договор, съдържащ мерки за ограничаване на последиците за България от световната икономическа и финансова криза – но от страна на тогава управляващите не бе получен никакъв отговор, както и каквато и да било реакция.

След проведеното през юни 2009 г. Общо събрание на БТПП отново бе изпратен документ, съдържащ Насоките за дейността на БТПП до 2013 година. Сега за трети път Палатата връчва на политическите сили документ, съдържащ антикризисни мерки и предложения за усъвършенстване на законодателството.

В изказването си Цветан Симеонов спомена положителния ефект от приетите от предишните управляващи предложения от Насоките на дейността на БТПП за периода 2004 – 2009 г. за намаляване на ставката на корпоративния данък и ДДФЛ на 10%.

По отношение на нужните в сегашната ситуация мерки, виждането на Цветан Симеонов е за намаляване на преразпределителната роля на бюджета, за намаляване на регулативните режими, за стриктно прилагане на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол (ЗОАРАК), вкл. да се забрани на публичните органи да изискват информация, вече предоставена на друг държавен орган или публичен регистър, за дигитализация на административните процедури.

Председателят на БТПП подчерта, че по сравнение с много други европейски държави, където се е наложило въвеждането на непопулярни мерки като намаляване на заплати, пенсии или вдигане на данъци, икономиката на България запазва сравнително добро състояние. Запазването на постигнатата стабилност следва да е приоритет за всички участници в обществения процес в страната, изтъкна Цветан Симеонов. Предстои обаче според изследване очакванията на фирмите нов спад в продажбите и увеличаване на безработицата и е необходима бърза реакция към изменената обстановка.

Представителите на Коалиция за България, от своя страна, заявиха готовността си за по-нататъшен диалог с представителите на бизнеса, включително и в законодателния процес.

 

 

Back   HOME

25 септември 2009 г.