Белгийска делегация на посещение в БТПП

Представители на бизнеса в Източна Фландрия заявиха желание за съвместни проекти с българска страна

На 17 септември 2009 г. г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП се срещна с г-н Вили Ван Импе почетен консул на Република България в Източна Фландрия, Кралство Белгия. Г-н Импе бе придружаван от г-н Люк Ван ден Бремт, генерален директор на болница O.L.V hospital Aalst, г-н Руди де Латхауер – заместник-председател на Търговката камара на Източна Фландрия и изпълнителен директор на Denerland – Martin NV и г-жа Мариана Башева – заместник-председател на клуба „Приятели на Белгия в Габрово”. Тема на срещата бе обсъждане на бъдещи съвместни инициативи и проекти с област Фландрия.

В качеството си на заместник-председател на Търговката камара на Източна Фландрия, г-н Латхауер запозна присъстващите с дейността на Камарата. Камарата е част от Търговската камара на Фландрия (VOKA – www.voka.bg), която е най-голямата мрежа от предприятия в областта. Камарата е частна организация и членството в нея е доброволно. Основните й задачи са насърчаване на икономическото развитие на областта, чрез създаване на мрежи от предприятия, лобиране и предоставяне на бизнес услуги. Г-н Латхауер представи и дейността на ръководената от него компания за производство на оптични текстилни влакна – Denerland-Martin NV. Той изрази намеренията си за съвместна дейност с текстилни предприятия от гр. Габрово. Г-н Симеонов благодари за представянето и изрази готовността на БТПП да подпомогне г-н Латхауер в намирането на подходящи партньори от българска страна.

Г-н Люк Ван ден Бремт, генерален директор на болницата O.L.V hospital Aalst изрази отличните си впечатления от сътрудничеството между ръководената от него болница и болницата в Габрово. Той представи накратко дейността на болницата и пакета от услуги, които тя предоставя на членовете на Търговската камара на Източна Фландрия. От своя страна г-н Симеонов подчерта, че ние високо оценяваме предоставената от тях помощ на болницата в гр. Габрово.

По-нататък дискусията бе продължена от г-н Импе. Той отправи въпрос относно възможностите за участие на български фирми в Международния панаир „ACCENTA” в Гент през 2011 г. Г-н Симеонов го информира, че понастоящем фирмите са доста ограничени в участията си в такива мероприятия, поради липсата на отпуснати държавни средства за такива дейности. Такива средства са предвидени в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика”, чието стартиране закъснява. Г-н Симеонов подчерта, че се надява такива средства да бъдат отделени през следващата година, което ще улесни участието на българските фирми в международни изложения. Г-н Импе заяви намерението си да дискутира въпроса и с министъра на икономиката, енергетиката и туризма по време на срещата си с него.

Г-н Импе повдигна въпроса за възможността за финансиране на проекти за селски туризъм и дребни плодове, както и за иницииране на тристранен проект между Фландрия, България и Словакия за изграждане на обучителни центрове за МСП.

 

 

Back   HOME

18 септември 2009 г.