Среща на БТПП с парламентарната Комисия по европейските въпроси

На 18 септември 2009 г. в сградата на Парламента се състоя работна среща между Цветан Симеонов, председател на БТПП и Светлин Танчев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание. На срещата бяха обсъдени перспективите за съвместна дейност и възможността за по-сериозно участие на бизнеса в процеса на усвояване на европейски средства и в по-широкия европейски диалог. В дискусията участва и Васил Тодоров, парламентарен секретар на БТПП.

Светлин Танчев сподели идеята да се създаде Консултативен съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, който съвет да обхване представители на изпълнителната и законодателната власт. С опита си в еврофондовете и в институционалния диалог на европейско равнище БТПП ще бъде важна част от бъдещия консултативен орган, изтъкна Светлин Танчев.

Цветан Симеонов засегна проблемните области в организацията на европейското проектно финансиране, за чието преодоляване бизнесът иска да види бързи действия от управляващите: съкращаване на сроковете за оценка и изплащане на сумите, изчерпване на забележките по проектите в едно четене, дигитализация, уреждане на проблема с ДДС върху европейските проекти, повишаване на административния капацитет и други. В заключение г-н Симеонов отправи покана към г-н Танчев за участие на предстоящата среща на Евроклуба към БТПП.

 

 

Back   HOME

18 септември 2009 г.