Среща с Изпълнителния директор на CSC Computer Sciences за Източна Европа

Дискутирани са възможностите за прилагане на информационните технологии в здравеопазването и фармацията

На 17.09.2009 г. в сградата на БТПП се проведе среща на председателя г-н Цветан Симеонов с г–н Мартин Льофлер, Изпълнителен директор на CSC Computer Sciences за Източна Европа.

Компанията се занимава с консултантска дейност в областта на информационните технологии в здравеопазването и фармацията. CSC с 95 000 служители по целия свят е една от водещите фирми в своята област. Нейни клиенти са правителства, частни компании и организации.

Като международен консултант при внедряването на IT в здравната система, CSC е консултирала правителствата на Словакия, Холандия, Дания, Обединеното Кралство и Скандинавските страни. Единната информационна система, която е въведена в здравните системи на тези и други страни позволява по-лесна комуникация между институциите, болниците, фармацевтичните компании, докторите и крайните потребители.

Сред темите обсъдени на срещата бяха икономическата ситуация в България, възможностите за инвестиции, новите технологии и значението им за здравната система на страните от Източна Европа.

 

 

Back   HOME

17 септември 2009 г.