Новоназначеният ръководител на посолството на Казахстан в България посети БТПП

На срещата бе обсъдена възможността за подобряване на стокообмена между двете страни

На 16 септември 2009 г. в БТПП се проведе среща между г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП и г-н Темиртай Избастин – ръководител на посолството на Казахстан в България.

На срещата бе обсъдена възможността за задълбочаване на бъдещото сътрудничество и подобряване на стокообмена между България и Казахстан. Бе обсъдена възможността за организиране и провеждане в близко бъдеще на презентация на Казахстанската икономика в БТПП. Господин Избастин предостави информационни материали за Казахстан на библиотеката на палатата.

 

 

Back   HOME

17 септември 2009 г.