Становище на БТПП относно плана за реформи в НАП

Чрез преструктуриране на териториалните дирекции на НАП в регионални дирекции и изнесени работни места, Министерството на финансите си поставя за цел да подобри контролно – ревизионната дейност на агенцията и ефективно да покрие фирмите, които реализират около 70 – 90% от постъпленията в държавния бюджет. Ефектът от реформата ще е по-широк, тъй като се предвижда намаляване на щата с 8%. Очаква се по този начин да се спестят 7 млн. лева, част от които ще отидат за по-високи заплати на служителите.

Засега разполагаме само с обявената обща информация за предстоящите промени в НАП и не могат да се правят подробни анализи, но нашите очаквания са по-добр oто заплащане на данъчните служители да означава премахването на едиа сериозна причина за корупция. Данъчните нарушения не само ощетяват държавния бюджет, но и отнемат предимствата на бизнеса, който честно плаща полагащите се данъци. В този смисъл БТПП подкрепя плана за реформи.

Но ако реформата в НАП се изразява единствено в намаляване на персонала в регионите, има опасност бизнесът да бъде затруднен чисто практически от по-малкия брой служители ако се запази същата ефективност. Очевидно е, че трябва да се съчетае с по-високо квалификация на служителите и повече технически средства. Да не забравяме, че беше обещано съкращаване и на сроковете за връщане на ДДС, което не може да се случи без по-висока ефективност.

Затова според БТПП паралелно с оптимизирането на личния състав следва да се търси възможност за по-голяма електронизация на данъчните процедури, тогава още един стимул за корупция – срещата „лице в лице” между бизнесмен и данъчен служител, ще изчезне. Едновременно и плащането на данъците ще се осъществява много по-бързо, с всички положителни ефекти от това за фиска и бизнеса.

 

Back   HOME

15 септември 2009 г.