Станимир Цоцов избран в ръководството на Надзорния съвет на НОИ

Представителят на БТПП в Надзорния съвет на НОИ става заместник – председател на Съвета

Станимир Цоцов, член на Управителния съвет на БТПП, бе избран за заместник – председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Изборът на Станимир Цоцов бе направен на заседание на Надзорния съвет на НОИ за избор на ново ръководство, провело се на 11.09.2009 г.

За председател на Надзорния съвет на НОИ бе избрана г-жа Асия Гонева, секретар на КНСБ.

Другият заместник – председател на Надзорния съвет на НОИ е г-жа Христина Митрева, зам.министър на труда и социалната политика.

 

 

Back   HOME

14 септември 2009 г.