Европейските работодатели отправят призив към правителствата

Трябва неотложно да се възстанови доверието на частния сектор и да се активизират трудовите пазари

Европейските членове на Международната организация на работодателите се срещат в Рига на 10 и 11 септември, за да оценят настоящите политики за борба с кризата на глобалните пазари на труда. Те ще дискутират как да се засили ролята на работодателите при изграждането на политиките по заетостта и ще планират стратегическите действия за предстоящия период.

Цветан Симеонов, председател на БТПП, представлява България на форума на МОР. Домакин е Конфедерацията на работодателите на Латвия, срещата ще бъде открита от министъра на благосъстоянието на Латвия Улдис Аугулис.

На настоящата европейска среща на МОР се гледа като на възможност за размяна на идеи и стратегии за възстановяване на икономиката между партньорите от цяла Европа.

Вицепрезидентът на МОР за Европа Ренате Хорнунг – Драус заяви, че докато са се опитвали да отговорят на директните и драстични въздействия на кризата, европейските предприятия са се старали, където е възможно, да поддържат средно – и дългосрочна стратегическа перспектива. Те са се въздържали от бързото съкращаване на работни места с цел краткосрочни икономии.

В краткосрочен период това може да изглежда скъп подход, но така Европейският бизнес ще получи силна конкурентна позиция, когато глобалната икономика започне да се възстановява.

Въпреки това, посочи Хорнунг – Драус, предприятията не могат да пренебрегнат базовите икономически закони. Всяко предприятие трябва да осигури на първо място оцеляването си на пазара – това е първото условие за създаване и запазване на работни места. Така че за бизнеса е от жизнено значение да се приведат в ред рамковите условия, при които той функционира.

Генералният директор на Конфедерацията на работодателите на Латвия Елина Егле изтъква, че докато предприятията се опитват да запазят своята конкурентоспособност в лицето на съкращаващо се търсене – както на вътрешния, така и на експортния пазар, негативни макроикономически индикатори оказват въздействие върху потенциала за бъдещ растеж.

Главният секретар на МОР Антонио Пеналоса заяви, че при сегашния климат, когато бизнесът и особено малките и средни предприятия се борят за оцеляване, ролята на силните представителни организации на работодателите е по-важна от всякога.

Срещата е призив към висшите европейски политици неотложно да увеличат усилията си, за да гарантират, че регулативната и правната среда осигурява възможност на предприятията, особено МСП, да преодолеят сегашния турбулентен период и в същото време да запазят позиция, която ще им даде възможност да спечелят, когато икономиката отново поеме нагоре.

 

 

Back   HOME

10 септември 2009 г.