БТПП на среща на Международната организация на работодателите

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представя България на форума, в който вземат участие делегати от 26 европейски страни.

На 10 и 11 септември в столицата на Латвия Рига ще се проведе годишната среща на европейските членове на Международната организация на работодателите.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представя България на форума, в който вземат участие делегати от 26 европейски страни.

Акцент в европейската среща на МОР е отговорът на работодателските организации спрямо предизвикателствата на икономическата криза.

Основните теми в дебата ще бъдат:

  • Как работодателската организация е вътрешно засегната от кризата?
  • Какви трябва да са нейните отговори към възникващите предизвикателства?
  • Какви мерки са взети, за да се помогне на членовете да преодолеят кризата?
  • Каква роля играе организацията на национално ниво?

В предварителния документ от МОР, който ще се обсъжда по време на срещата в Рига, се изтъква, че най-лошите ефекти от кризата тепърва предстоят, що се отнася до загубата на работни места.

Това налага организациите на работодателите да покажат своята гъвкавост и устойчивост. Организациите на работодателите следва да предоставят нови и креативни услуги на своите членове, да диверсифицират източниците си на приходи, да запазят диалога със социалните партньори. Трябва да продължат усилията за насърчаване на частното предприемачество и възстановяване на доверието в бизнес общността.

На форума на МОР г-н Симеонов ще представи предложения от БТПП относно Пакет от неотложни мерки за подпомагане на бизнеса в условията на световна финансова криза.

През 2009 г. Българската търговско-промишлена палата държи ротационното председателство в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която е член на Международната организация на работодателите.

 

 

Back   HOME

9 септември 2009 г.