Унгария е страна партньор в предстоящия Есенен технически панаир в Пловдив

На 2 септември в БТПП се проведе среща на Цветан Симеонов - председател на БТПП, с д-р Жужанна Тот - първи секретар, и Габриела Тавас – трети секретар по икономическите въпроси при Посолството на Унгария в София.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество с перспективи в областите телекомуникации, обработване на отпадъци, водопречиствателни дейности (опазването на околната среда като цяло), транспортни услуги, пътно строителство, производство на енергия от възобновяеми източници, информационни услуги, изследователска и развойна дейност, квалификация на кадри, услуги (ресторантьорство, уелнес) и здравеопазване.

Д-р Тот съобщи, че Унгария е страна партньор в предстоящия Есенен технически панаир в Пловдив. Ще се представят около 60 унгарски фирми на повече от 700 кв.м. (открита и закрита) площ в областите машиностроене, автомобилостроене, приборостроене, производство на строителни материали, транспортни услуги, финанси, околна среда, енергетика и иновации.


 

Back   HOME

3 септември 2009 г.