БТПП и Райфайзенбанк си сътрудничат в усвояването на над 100 млн. евро инвестиционни кредити

На среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов, Иван Стоименов, главен секретар на Палатата и Момчил Андреев - председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк, беше обсъдено сътрудничеството между двете организации във връзка с договора помежду им.

Постигна се договореност за активно маркетиране сред членовете на БТПП на условията за ползване на 100 млн. евро кредити от международните финансови институции, осигурени от Райфайзенбанк, с които банката ще кредитира инвестиционни проекти на български фирми, предназначени за технологично модернизиране, енергийна ефективност, опазване на околната среда, подобряване на инфраструктурата, здравеопазване и образование.


 

Back   HOME

28 август 2009 г.