Предложения на БТПП пред Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм на 41-то Народно събрание

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов участва днес в среща-дискусия инициирана от Мартин Димитров – председател на Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм на 41-то Народно събрание. В срещата участва и Васил Тодоров – парламентарен секретар на Палатата.

По време на дискусията БТПП направи предложения за:

 1. Запазване правилата на Валутния борд;
 2. Запазване на валутния курс Евро – български лев;
 3. Поетапно ограничаване преразпределителната роля на Държавния бюджет до максимум 35% от БВП;
 4. Стриктно спазване на изискването администрацията да не изисква информация за граждани и фирми, която се намира в публични регистри;
 5. Предприемане на конкретни мерки от държавата за насърчаване на експорта;
 6. Промяна във функциите на търговските представители на България в чужбина чрез възлагане на функция за пряко съдействие и подпомагане на българските фирми на съответния чужд пазар.
 7. Намаляване на разходите за издръжка на администрацията;
 8. Запазване на ставката на ДДС, възможно намаляване на акцизни ставки;
 9. Скъсяване на процедурите за излизане от пазара при закриване на предприятие;

БТПП се ангажира със своевременно разпространяване на резултатите от проучване на бизнес средата в цяла Европа, включително и от България, което се изготвя от ЕВРОПАЛАТИ и се очаква да бъде финализирано в края на месец септември.

Председателят на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм Мартин Димитров информира за две действия инициирани от Комисията:

 1. Скъсяване на срока за възстановяване на ДДС до 10 дни, както и начисляване на лихва за забава спрямо държавата при неспазване на срока за възстановяване на данъка;
 2. Внесено предложение за намаляване на капитала за ООД от 5000 на 2 лв. 

Back   HOME

27 август 2009 г.