Среща с посланика на Судан

Заместник председателят на Палатата Георги Стоев се срещна с посланика на Република Судан у нас Н.Пр. Пол Малок Макуей, придружаван от Бенджамин Мадол Манок – изп. директор на Ben and Sons Enterprise ( SS ) Limited. Суданският бизнесмен проучва потенциални ниши за инвестиции и бизнес между двете страни и проявява интерес към инвестиции на българския пазар в секторите селско стопанство, строителство и транспорт. Судан разполага с много добри земеделски площи, има развито селско стопанство и проявява интерес към селскостопански машини и резервни части, хранителни продукти, брашно и др., подчерта г-н Манок

По време на срещата бяха обсъдени икономическата ситуация и възможностите за бизнес и сътрудничество между двете страни. Сред основните теми, които бяха застъпени на срещата, бяха двустранният стокообмен, търговските режими и търговията на ЕС със страни от Африка. Бяха обсъдени и възможностите за транспортиране и застраховане на стоки между двете страни, както и рисковете в транспортния сектор, главно пиратството.

 

Back   HOME

20 август 2009 г.