Пакистан възстановява дипломатическата си мисия в София

Временно управляващият Посолството на Пакистан у нас Мазар Жавед посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов. До няколко месеца ще бъде възстановена дипломатическата мисия на Пакистан в София, съобщи г-н Жавед.

По време на срещата бе изтъкнато, че съществуват благоприятни възможности за разширяване на връзките в търговско-икономическата област, свързани с членството на България в Европейския съюз, стратегическото местоположение на Пакистан, високите темпове на растеж и либерализацията на пакистанската икономика. Г-н Симеонов изказа мнение, че пакистанските фирми, с продукция, която има реноме в цял свят, могат да продават на българския пазар и дори да организират центрове за дистрибуция за ЕС. Той обобщи, че приоритетни области на сътрудничество са хранителната и текстилната промишленост, фармацевтиката, информационните технологии, телекомуникациите.

Като първи практически мерки за активизиране на сътрудничеството бяха договорени: провеждане на презентация на икономиката на Пакистан през есента на тази година; посещение на бизнесмени от Пакистан с интереси в България, както и покана за участие на текстилни фирми в традиционното изложение на Палатата – Интертекстил.

БТПП и Посолството на Пакистан ще разменят и информация за търсене и предлагане от фирми от двете страни.

 

 

Back   HOME

5 август 2009 г.