Среща на социалните партньори с министъра на труда и социалната политика

Председателят на Българска търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в работна среща на социалните партньори, инициирана от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

В качеството си на председателстващ Асоциацията на организациите на българските работодатели Българска търговско-промишлена палата подкрепя много активно възстановавянето на тристранния диалог в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Необходимостта от подобряване на диалога е обсъждан многократно и БТПП е изразила своята позиция и по време на Международната конференция на труда през м.юни в Женева.

Важен приоритет за БТПП като председателстваща организация на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2009 г. ще бъде укрепване на единството на работодателските организации.

БТПП ще следи да не се допуска влошаване на условията за правене на бизнес в България, ще дава предложения за увеличаване привлекателността на България като място за инвестиции.

БТПП ще обърне особено внимание на борбата със сивия сектор, като по темата Палатата работи усилено заедно с КТ “Подкрепа” в стратегически проект от ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Проблемите, на които БТПП акцентира в днешната среща с министъра на труда и социалната политика са:

  • баланс между гъвкавост и сигурност на работното място;
  • мобилност на работната сила;
  • съблюдаване на механизмите за увеличаване на работните заплати в рамките на увеличената производителност на труда;
  • недопускане на раздуване на минималните осигурителни прагове.

 

 

Back   HOME

30 юли 2009 г.